שרה שוורץ

צילום עמית גושר
אדריכלית הילה שטיבל
דירה בגבעתיים, קטנה אך מתוכננת כראוי ועם הרבה אחסון.
לאדריכלית היה חשוב נושא החיפויים למראה אחיד ונקי.